Partnerskap

VARFÖR PARTNERSKAP?

Ditt företag önskar en extern partner som bidrar till

 • ökad tillväxt
 • framtida nyetableringar
 • utveckling av företagar- ledarskaps- och sälkompetens
 • framtidssäkring av företagets konkurrenskraft
 • förstärkning företagets varumärke
 • strategisk kompetensförsörjning
 • ökad framtidstro i organisationen
 • potentiella allianser
 • utvecklande benchmarking
 • förverkliga den digitala framtidsresan
  m fl

 

Vår vision är att BoosterFriends är ”partnerns strategiska affärsnätverk” där vi tillsammans förverkligar
partnerns vision, krav och önskemål.


Vårt uppdrag
är att tillhandahålla en ”professionellt affärsnätverk i tiden”- av högsta klass”,

 

Våra förväntningar på våra partners är att

 • aktivt bidra till att förverkliga våra respektive visioner
 • medverka i gemensamt beslutade aktiviteter

 

Välkommen med ditt företags intresseanmälan!