Mötesplats & nätverk

Vänner för din framtida karriär – kanske för livet.

Medlemmar

BoosterFriends Member

Nätverkare

Breakfast@boosterfriends

Företagare

BoosterFriends Executive

Som ett led i BoosterFriends fortsatta utveckling i Kungsbacka har vi planerat starta en grupp om max 16 deltagare/företag med fokus på företagsledarrollen i mindre entreprenörsdrivna företag.

Soloföretagare

BoosterFriends Solo

Marknads- och Säljansvariga

BoosterFriends Marketing and Sales