Akademi

Strategisk kunskaps- och kompetensutveckling

för medlemmar och partners

Ledarskap

MY EXPEDITION PROGRAM

Hållbart ledarskap
Självledarskap
Krishantering

Hälsa

Psykologisk trygghet
Stresshantering
Mental träning
Lyckans Smed

Kommunikation

Digitala säljresan
Talarträning
Förhandlingsträning
Samtalsträning

Personlig utveckling

Öppna program

Öppna kurser

Mentorskap individuellt/grupp

Coaching individuellt/grupp

Företags- och organisationsutveckling

Företagsanpassade program
Partnerprogram
Hjärntillskott