Framtidståget utan slutdestination

Företagsinterna program

Boka tid för ett förutsättningslöst samtal!

Välkommen ombord på BoosterTrain ”Företagsinternt och skräddarsytt”!

Etablerade företagare

På denna resa möter du drivna företagare som alla vill ta sina respektive företag till en ny nivå och skapa ett attraktivt, välmående och säljbart företag.

Introduktion Program- och deltagarpresentation

 

Etapp 1 Företagarrollen i en föränderlig värld

Etapp 2 Företagets strukturkapital och varumärke

Etapp 3 Strukturkapital och balansräkning   

Etapp 4 Affärsplanen som styrinstrument

Etapp 5 Affärsnätverk och strategisk kompetensförsörjning   

 

Omfattning

10 halvdagar under 6 månader 08.30-13.00 inklusive gemensam affärslunch

 

Ansvarig ledare
Bengt Kalin

 

Medverkande specialister

Ylva M Andersson
Patrik Gustavsson
Jenny Andersson
med flera

Nyföretagare

På denna resa möter du andra nyföretagare som alla vill skapa en solid plattform för sina nystartade företag. En stor utmaning för de allra flesta! Det är många beslut som måste fattas. Tillsammans hjälper vi dig att göra rätt prioriteringar för att navigera säkert på marknaden. Vi hjälper dig att organisera din företagarvardag med siktet inställt på att bygga upp ett lönsamt och välmående företag.

Introduktion Program- och deltagarpresentationer

 

Etapp 1 Företagarrollen och självledarskapet i en turbulent omvärld

Etapp 2 Affärsplanen och budgeten som styrinstrument

Etapp 3 Strukturkapitalet som värdemätare av ditt bolag

Etapp 4 Affärsnätverket och samarbeten över gränserna

Etapp 5 Nyföretagarens vardag i stort och smått

                                           

Omfattning

10 halvdagar under 6 månader 08.30-13.00 inklusive gemensam affärslunch

 

Ansvarig ledare
Bengt Kalin


Medverkande specialister

Jenny Andersson
Patrik Gustavsson
Johanna Eriksson
med flera